Referat fra styremøter

Referat fra styremøter i Norsk Briard Klubb

Norsk Briard Klubb legger fortløpende ut styrets møtereferater.Noen saker kan være anonymisert pga personvern. Dette vil framkomme av referatet.

Her kommer NBPK`s nye websider...