MEDLEMSSKAP I NORSK BRIARD OG PICARD KLUBB


Som medlem i Norsk Briard og Picard Klubb mottar du vårt medlemsblad BRIARD 1-2ganger pr år.

I tillegg vil du få informasjon om det som skjer i klubbregi, delta på klubbens spesialutstilling og få redusert påmeldingsavgift dersom du skal delta på offisielle stevner eller utstillinger i regi av Norsk Kennel Klubb (NKK) eller andre klubber tilknyttet NKK.


Innmelding i klubben:
Er du interessert i å melde deg inn i Norsk Briard og Picard Klubb kan du gjøre dette på to måter:

1) Via NKKs web-sider. Gå til «Bli medlem» og fyll inn skjemaet som kommer opp. Følg deretter oppskriften inne på websiden.
2) Ved å sende en e-post til klubbens e-postadresse:briard@klubb.nkk.no.


Medlemmsskap i Norsk Briard og Picard Klubb koster kr 250,- pr år.
Familiemedlemsskap kr 50,- pr år.


Dersom du har ytterligere spørsmål angående innmelding, kontakt styret på ovenstående e-postadresse.

Her kommer NBPK`s nye websider...