Om klubben

Norsk Briard og Picard Klubb ble stiftet i 1980 (da under navnet Norsk Briard klubb) og har ansvar for å forvalte rasene briard og picard.


Klubben tilbyr ulike aktiviteter for sine medlemmer, og avholder blant annet spesialutstilling for sine raser i pinsen hvert år. Der er det i tillegg til utstilling også andre aktiviteter for medlemmene.


Tidvis arrangeres detogså kurs av ulike slag for medlemmene.


Klubben samarbeider med Norsk Kennel Klubb.